FAQs Complain Problems

मिति २०७८/०५/२२ गते का दिन रोहिणी गाउँपालिका वडा न.२ को श्री पोखरा भिन्डी मा.वि. पोखरा भिन्डी वडा कार्यालय र प्रहरी चौकी स्वस्थ्या चौकी गा.पा.प्रमुख श्री सनोज कुमार यादव ज्यु उप अध्यक्ष् शिवकन्ती हरिजन ज्यु तथा कर्मचारीज्युहरु वृक्षारोपण गर्दै