FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय-तहमा-कृषि-स्नातक-प्राविधिक-परिचालन-कार्यविधि-2079.pdf ८०/८१ 08/30/2023 - 15:41 PDF icon स्थानीय-तहमा-कृषि-स्नातक-प्राविधिक-परिचालन-कार्यविधि-2079.pdf
आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 07/17/2023 - 16:55 PDF icon आर्थिक एेन २०८०.pdf
रोहिणी गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७९ ७९-८० 06/05/2023 - 12:49 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका.pdf
कर्मचारी आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 05/30/2023 - 10:42 PDF icon आतरिक पर्यटन कार्यविधि .pdf
रोहिणी गाउँपालिकामा साविक स्थानीय निकायवाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७९ ७९-८० 01/19/2023 - 15:47 PDF icon रोहिणी गाउँपालिका स्थायी कर्मचारी प्रोत्साहन बढुवा (1).pdf
विनियोजन विधयेक २०७९ ७९-८० 12/26/2022 - 15:21 PDF icon विनियोजन विधयेक २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ ७९-८० 12/26/2022 - 15:16 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५ ७४/७५ 05/05/2022 - 16:22 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 05/05/2022 - 16:17 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्थालन.pdf
रोहिणी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७४ ७४/७५ 05/05/2022 - 15:28 PDF icon CCF05052022.pdf

Pages