FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रोहिणी गाउँपालिकामा साविक स्थानीय निकायवाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७९ ७९-८० 01/19/2023 - 15:47 PDF icon रोहिणी गाउँपालिका स्थायी कर्मचारी प्रोत्साहन बढुवा (1).pdf
विनियोजन विधयेक २०७९ ७९-८० 12/26/2022 - 15:21 PDF icon विनियोजन विधयेक २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ ७९-८० 12/26/2022 - 15:16 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५ ७४/७५ 05/05/2022 - 16:22 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 05/05/2022 - 16:17 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्थालन.pdf
रोहिणी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७४ ७४/७५ 05/05/2022 - 15:28 PDF icon CCF05052022.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 09/23/2021 - 16:45 PDF icon Aarthik Yain 2078.pdf
रोहिणी गाउँपालिकाको स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७८ ७८/७९ 09/23/2021 - 16:43 PDF icon Sthaniye Tahaka Karmachari Byawasthapan.pdf
रोहिणी गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 09/23/2021 - 16:42 PDF icon Sthaniye Rajaswa Paramarsha Samiti.pdf
रोहिणी गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 09/23/2021 - 16:41 PDF icon Melmilap Kendra Sanchalan.pdf

Pages