FAQs Complain Problems

स्थानीय सरकार संचालन ऐन बमोजिम जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका काम, कर्तव्य अधिकार तथा जिम्मेवारी सम्बन्धी २ दिने अभिमुखीकरण गोष्ठी ।